ORDIN nr. 1.235 din 19 septembrie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003(actualizat până la data de 26 martie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 octombrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 26 martie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003; ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006; ORDINUL nr. 267 din 28 mai 2007 abrogat de ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008; ORDINUL nr. 528 din 19 martie 2009.În baza Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2002**) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,-----------**) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008.ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 septembrie 2003.Nr. 1.235.  +  AnexăNORMA 19/09/2003