ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe(actualizat la data de 13 octombrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
 • Nr. 163 din 17 martie 2009
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 540 din 19 martie 2009
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 23 din 19 martie 2009
 • ----------În temeiul art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:------------Preambulul ordinului a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi locuinţei,

  Vasile Blaga

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul administraţiei şi internelor,

  Cristian Făinişi,

  secretar de stat
   +  AnexăNORMA 17/03/2009-----