HOTĂRÂRE nr. 387 din 22 septembrie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti(actualizată până la data de 3 februarie 2009*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 februarie 2009, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 387 din 22 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006; HOTĂRÂREA nr. 635 din 28 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.154 din 30 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 27 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 38 din 15 ianuarie 2009.În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioara al instanţelor judecătorești, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instanţelor judecătorești, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecator dr. Dan LupascuBucureşti, 22 septembrie 2005.Nr. 387.  +  AnexăREGULAMENT 22/09/2005