ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 (*actualizată*)privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi(actualizată până la data de 24 martie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 mai 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 martie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin câini periculosi se înţelege câinii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează: a) categoria I: câinii de lupta şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metisii lor; b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso şi metisii lor.-----------Litera b) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Articolul 2 (1) Prin câini agresivi se înţelege: a) orice caine care, fără să fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice în locuri publice sau private; b) orice caine care participa la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop. (2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiţi la alin. (1): a) orice caine care ataca sau musca o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejata de acel caine; b) orice caine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi paza, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muscat o persoană.-----------Litera b) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Capitolul II Obligaţiile deţinătorilor de câini şi condiţiile deţinerii acestora  +  Articolul 3 (1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003. a) să aibă vârsta minima de 18 ani; b) să aibă capacitate deplina de exerciţiu; c) sa nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei. (2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obligaţia sa înregistreze câinii la Asociaţia Chinologica Română, afiliată la Federaţia Chinologica Internaţionala, şi sa inscriptioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe imprejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul "Caine periculos" sau, după caz, "Caine agresiv", printr-o placuta având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.  +  Articolul 4 (1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a carei raza este situat imobilul în care este deţinut cainele o adeverinţa în fotocopie, eliberata de Asociaţia Chinologica Română, afiliată la Federaţia Chinologica Internaţionala, din care să rezulte încadrarea cainelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date: a) numărul de identificare al cainelui, aplicat prin tatuare sau microcip; b) efectuarea vaccinarii antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) efectuarea sterilizarii câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a); d) existenta unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a). (2) În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraţi la art. 1 au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a carei raza se afla noua adresa, documentele prevăzute la alin. (1). (3) Pierderea sau decesul unui caine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a carei raza se afla imobilul de deţinere al cainelui.  +  Articolul 5Prevederile art. 3 şi 4 nu se aplică unităţilor de poliţie, de jandarmerie, celorlalte unităţi militare, vamilor şi serviciilor publice de securitate, protecţie şi paza, precum şi în cazul spectacolelor demonstrative organizate sau al unor filmari.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Articolul 6 (1) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis. (2) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poarta botnita şi sunt ţinuţi în zgarda şi lesa sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar. (3) Staţionarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă. (4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poarta botnita şi sunt ţinuţi în lesa de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botnita şi fără lesa.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Articolul 7 (1) Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte locuri autorizate, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Dresorii care activează în centrele speciale trebuie să facă dovada pregătirii şi atestării lor profesionale şi vor fi autorizaţi din 3 în 3 ani de o comisie formată din câte un reprezentant al Asociaţiei Chinologice Române, Ministerului de Interne şi Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare. Autorizaţia va fi vizata anual. Sunt permise dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 de către deţinător, pe proprietatea sa, cu asumarea tuturor raspunderilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Articolul 8Se interzice: a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent carei rase îi aparţin câinii; b) importul sau comercializarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a); c) reproductia câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologica Română, afiliată la Federaţia Chinologica Internaţionala; d) abandonarea câinilor prevăzuţi la art. 1, art. 2 alin. (1) şi la art. 6 alin. (4).  +  Articolul 9 (1) Câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizati. (2) Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenţia. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) sunt obligaţi sa îi sterilizeze, pe cheltuiala proprie.  +  Articolul 10 (1) În cazul câinilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1), organele de poliţie, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizeaza proprietarul sau deţinătorul temporar al cainelui sa ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv. (2) Dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1) nu iau măsurile prevăzute la alin. (1), poliţia poate dispune plasarea cainelui într-un adapost, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2), în cazul în care pericolul avut în vedere se menţine. (3) Cheltuielile generate de întreţinerea cainelui aflat sub supraveghere se suporta de către proprietar sau de deţinătorul temporar al cainelui.  +  Capitolul III Infracţiuni şi contravenţii  +  Articolul 11 (1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul cainelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare vătămarea corporală grava, pedeapsa este cea prevăzută la art. 181-184 Cod penal. (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. (4) Acţiunea penală prevăzută la alin. (1) şi (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătura răspunderea penală.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.-----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Articolul 13Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani şi confiscarea acestora.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Articolul 14Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregati în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Articolul 15 (1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 11 şi 12 câinii se confisca de către poliţie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. (2) Câinii prevăzuţi la alin. (1) vor fi cazati în adăposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea plasarii lor în grija organizaţiilor pentru protecţia animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.  +  Articolul 16Măsura confiscării prevăzută la art. 13 consta în capturarea, transportarea şi păstrarea cainelui în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune în condiţiile legii de către agentul constatator şi se executa de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea şi adoptia câinilor se fac în condiţiile reglementărilor legale.  +  Articolul 17Nu se pedepsesc infracţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejata de caine ori dacă intervenţia cainelui a fost determinata de apărarea proprietarului sau a deţinătorului temporar, victima iminenta a unei infracţiuni de violenta săvârşite împotriva sa.  +  Articolul 18 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al cainelui, dacă fapta s-a soldat cu ranirea sau cu uciderea unui animal domestic; b) neanuntarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în paza, în termen de 48 de ore de la constatare; c) nerespectarea prevederilor art. 3 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2); d) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 8 lit. c) şi ale art. 9; e) nerespectarea prevederilor art. 6; f) nerespectarea art. 8 lit. d). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei; b) cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei; c) cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.  +  Articolul 19 (1) Fapta persoanei care produce cainelui, în orice mod, o suferinta nejustificată ori îl provoacă la reactii agresive constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau deţinătorul temporar al cainelui provocat este absolvit de orice răspundere.  +  Articolul 20 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii poliţiei sanitare veterinare şi de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, inclusiv ale art. 28 alin. (1).  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21 (1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă câinii vor fi în mod obligatoriu identificati şi înregistraţi potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Proprietarii sau deţinătorii temporari de câini care pot fi încadraţi la art. 1 au obligaţia de a prezenta câinii la Asociaţia Chinologica Română, afiliată la Federaţia Chinologica Internaţionala, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea evaluării şi încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1. (3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Canina câinii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificati prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deţinătorului temporar, de către asociaţia prevăzută la alin. (2), menţionându-se codul în carnetul de sănătate şi în adeverinţa eliberata.-----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003. (4) Câinii încadraţi la art. 1, lasati în libertate şi care nu pot fi identificati, vor fi capturati de către serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi vor fi eutanasiati conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 22În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt obligaţi să depună la sediul poliţiei declaraţia prevăzută la art. 4.  +  Articolul 23 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea de Supraveghere Canina în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Supraveghere Canina va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiinţarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 60 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu--------