HOTĂRÂRE nr. 1.567 din 25 noiembrie 2008privind aprobarea Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, precum și a criteriilor care stau la baza acestui transfer
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Criteriile pe baza cărora se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 25 noiembrie 2008.Nr. 1.567.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă
  managementul asistenței medicale către autoritățile administrației
  publice locale și către Primăria Municipiului București
  A. Lista unităților sanitare publice cu paturi din Municipiul București1. Spitalul Clinic "Sf. Maria"2. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Filantropia"3. Spitalul Universitar de Stomatologie "Prof. Dr. Dan Theodorescu"4. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"5. Spitalul Clinic Colentina6. Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"7. Spitalul Clinic de Ortopedie "Foișor"8. Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia"9. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan"10. Spitalul Clinic "Caritas"11. Spitalul Clinic "N. Malaxa"12. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"13. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș"14. Spitalul Clinic "Colțea"15. Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie "Sf. Luca"16. Spitalul Clinic de Boli Dermato-Venerice "Prof. Dr. Scarlat Longhin"17. Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele"18. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu"B. Lista unităților sanitare publice cu paturi din municipiul Oradea1. Spitalul Clinic Municipal «Gavril Curteanu» Oradea2. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. Alexandru Nemeș-senior» Oradea3. Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea4. Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea (la 06-01-2009, Litera B. din Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.716 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 06 ianuarie 2009 )
   +  Anexa nr. 2
  CRITERIILE
  pe baza cărora se transferă managementul asistenței medicale
  către autoritățile administrației publice locale
  și către Primăria Municipiului București
  a) spitale care furnizează servicii de sănătate secundareb) spitale generale/spitale de specialitatec) spitale de acuți/cronicid) distribuție/acces echitabil la nivel locale) spitale de interes localf) spitale de adulți/copiig) raport optim între nivelul decizional și managementul serviciilor de sănătate de la nivel local
  -----